New App Notice!

BSc General Science Entrance

BSc General Science (Biology & Physics) Entrance Exam Form Open Notice of TU 2078.

त्रिभुवन विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालय, कीर्तिपुर B.Sc. भर्ना २०७८ का लागी आवेदन फाराम भर्नेसम्बन्धी सूचना । त्रिभुवन विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान अन्तर्गतका आंगिक क्याम्पस तथ…

Load More Posts
That is All