New App Notice!

Purbanchal University Entrance Updates

Purbanchal University BSc Ag, Vet, Forestry, Engineering, Bio-technology Entrance Exam Date Notice 2078.

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा समिति २०७८ गोठगाउँ, मोरङ प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचनाः पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि र इन्जिनियरीङ संकाय अन्तर्गतका सम्पूर्ण आंगिक एवम् सम्बन्धन प्राप्त स्कूल …

Purbanchal University Entrance Exam 2078 Form Filling Date Extended Notice.

PURBANCHAL UNIVERSITY प्रवेश परीक्षा प्रवेश-परीक्षा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, प्रवेश परीक्षा समितिको मिति २०७८-१०-०४ गतेको निर्णयानुसार विज्ञान तथा प्रविधि संकाय एवं इन्जिनियरीङ संकाय अन्तर्गत आंगिक…

Purbanchal University (PU) BSc Ag, Veterinary, Forestry, Biotechnology and Engineering Entrance Exam Detailed Notice 2078/79.

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय इञ्जिनियरिङ, विज्ञान तथा प्रविधि संकाय स्नातक तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरूको प्रवेश परीक्षाको अनलाईन (ONLINE) आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना ALSO Read, Latest News:   Purbanchal University Entrance Exam 20…

Purbanchal University RE-ENTRANCE Exam Result Published Notice 2077-78.

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा समिति गोठगाँउ, मोरङ मिति : २०७८-०१-०९  बिषय : पूनः प्रवेश परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकायद्वारा शैक्षिक शत्र २०७७/०७८ का ल…

Purbanchal University, Re-Entrance Exam Center Notice 2077.

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय गोठगाउँ, मोरङ्ग स्नातक तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरुको प्रवेश परीक्षा (Re-Entrance) सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना: पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि र इन्जिनियरीङ्ग संकाय अन्तर्गतका आंगिक एवम् सम्बन…

Re-Entrance Exam of Purbanchal University 2077 Notice for Empty Seats.

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय स्नातक तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरुको पूनः प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना: मितिः २०७७-१२-१४ गते शनिवार पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, विज्ञान तथा प्रविधि र इन्जिनियरीङ संकाय…

Load More Posts
That is All