New App Notice!

BSc Forestry IOF TU Entrance Updates

BSc Forestry, IOF, TU 2078: Quota Capitation Seats of Pokhara & Hetauda Campus Selected Students List & Admission Notice.

त्रिभुवन विश्वविद्यालय वन विज्ञान अध्ययन संस्थान डीनको कार्योलय मिति: २०७८-१२-१८ स्नातक तह (वन विज्ञान) शैक्षिक सत्र २०७८ २०८२ मा समावेशी क्यापिटेशन सिटमा छनौट भएका उम्मेदवारहरूको भर्ना सम्बन्धि सूचना यस वन विज्ञान अध्ययन संस्थान…

BSc Forestry, IOF, TU 2078: General Seats & General Capitation Selected Student's List & Admission Notice.

त्रिभुवन विश्वविद्यालय वन विज्ञान अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालय मिति : २०७८-१२-१७ स्नातक तह (वन विज्ञान) शैक्षिक सत्र २०७८-२०८२ मा भर्नाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको साधारण सिट तथा साधारण क्यापिटेशन सिटमा भर्ना सम्बन्धि सूचना …

BSc Forestry, IOF, TU Pokhara & Hetauda Campus 2nd Admission List & Admission Notice.

त्रिभुवन विश्वविद्यालय वन विज्ञान अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालय मिति: २०७८-१२-१३ स्नातक तह (वन विज्ञान) शैक्षिक सत्र २०७८-८२ मा भर्नाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको साधारण सिट तथा साधारण समावेशी सिटमा भर्ना सम्बन्धि सूचना यस वन …

BSc Forestry, IOF, TU Campus Selection Notice 2078 for Remaining Seats Admission

त्रिभवन विश्वविद्यालय वन विज्ञान अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालय मिति : २०७८-१२-११ स्नातक तह (शैक्षिक सत्र २०७८/८२) मा भर्नाको लागि क्याम्पस छनौट गर्ने सम्बन्धी सूचना यस वन विज्ञान अध्ययन संस्थानको शैक्षिक सत्र २०७८।०८२ स्नातक तह फ…

BSc Forestry, KAFCOL 2078 Admission Notice & Merit List for Admission

काठमाडौं फरेष्ट्री कलेज स्थापनाः २०६२ मिति: २०७८-१२-१० फरेष्ट्री स्नातक तहमा भर्ना सम्बन्धी सूचना उपरोक्त सम्बन्धमा श्री वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, पोखराले शैक्षिक सत्र २०७८-२०८२ का लागि लिएको प्रवेश परीक्षाको मिति २०७७११।२३ गते …

Notice for Campus Priority Selection, 2nd List for those Students passing BSc Forestry, IOF, TU 2078 Entrance Exams.

त्रिभुवन विश्वविद्यालय वन विज्ञान अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालय मिति : २०७८-११-३० स्नातक तह (शैक्षिक सत्र २०७८/0८२) मा भर्नाको लागि छानिएका परीक्षार्थीहरूले क्याम्पस छनौट गर्ने सम्बन्धी सूचना यस वन विज्ञान अध्ययन संस्थानको शैक्षि…

BSc Forestry, IOF, TU 2078: 1st General Seats & General Quota Seats Admission List & Notice for Pokhara and Hetauda Campus.

त्रिभुवन विश्वविद्यालय वन विज्ञान अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालय पोखरा मिति : २०७८/११।३० स्नातक तह (वन विज्ञान) शैक्षिक सत्र २०७८/२०८२ मा भर्नाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको साधारण सिट तथा साधारण समावेशी सिटमा (General Seat &…

KAFCOL BSc Forestry Admission Notice 2078.

KATHMANDU FORESTRY COLLEGE Estd: 2005 KATHMANDU मिति: २०७८-११-२५ भर्ना आवेदन सम्बन्धी सूचना उपरोक्त सम्बन्धमा वन विज्ञान अध्ययन संस्थान किर्तिपुर ले संस्थान अर्न्तगत शैक्षिक सत्र २०७८-२०८२ मा स्नातक तहमा अध्ययन को लागि आवेदन दिएक…

Candidates Selected for Campus Priority Selection: B.Sc. Forestry, IOF, TU Notice 2078

त्रिभुवन विश्वविद्यालय वन विज्ञान अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालय कीर्तिपुर, काठमाडौं नेपाल मिति: २०७८-११-२५ स्नातक तह भर्ना समिति पोखरा स्नातक तह (शैक्षिक सत्र २०७८-०८२) मा भर्नाको लागि छानिएका परीक्षार्थीहरूले क्याम्पस छनौट गर्ने…

BSc Forestry, IOF, TU 2078 Entrance Exam OFFICIAL Merit List.

The OFFICIAL Merit List is published now of BSC Forestry, IOF, TU 2078 Entrance Exams. Result Sheet:   Click Here for Result Sheet OFFICIAL Merit List:   Click Here to Download The Admission Form for Pokhara Campus, Hetauda Campu…

BSc Forestry, IOF, TU 2078 Entrance Exam Admit Card & Center Notice & Center Wise VALID Applicant's List.

Institute of Forestry, IOF, TU. मिति: २०७८-११-१८ प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी जानकारी यस अध्ययन संस्थानको २०७८ साल फाल्गुण २१ गते शनिवार हुने स्नातक तह (शैक्षिक सत्र २०७८।०८२) को प्रवेश परीक्षाको लागि आवेदन दिने परीक्षार्थीहरुले आफ्न…

BSc Forestry, IOF, TU Entrance Exam 2078 Form Filling Date & Exam Date Postponed Notice.

त्रिभवन विश्वविद्यालय वन विज्ञान अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालय मिति: २०७८-१०-२१ स्नातक तहको भर्ना सम्बन्धी संशोधित सूचना (Entrance Exam Form Filling Date & Entrance Exam Date Postponed Notice) यस वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, डी…

TU Forestry (IOF) प्रवेश परीक्षाको वैंक भाैचर कसरी प्राप्त गर्ने ? How to Deposit amount for BSc Forestry, IOF, TU 2078 Entrance Exams?

TU Forestry (IOF) प्रवेश परीक्षाको वैंक भाैचर कसरी प्राप्त गर्ने ? http://entrance.iof.edu.np/  मा जाने र त्याहा रहेकाे  eBanking/eSewa Payment  बटन मा क्लिक गर्ने, अनि कुन कुन Category मा फारम भर्नेहो साे छनाैट गर्ने र Calculate…

BSc Forestry, Institute of Forestry (IOF), TU Entrance Exam Notice 2078/79.

BSc Forestry, IOF, TU Entrance Exam 2078 Form Filling Date & Exam Date Postponed Notice. NEW Extended Date: 1. आवेदन फारम भर्न पाउने मिति (Online Form Filling DEADLINE with Single Fee):   2078-11-12 2.  आवेदन फारम भर्न पाउने …

Load More Posts
That is All