New App Notice!

BSc Ag AFU Entrance Updates

BSc Ag, Pakhribas, Dhankuta Campus, AFU Orientation Notice for 2078 Batch.

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय कृषि संकाय प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेज पाखिवास,धनकुटा, नेपाल मिति: २०७८-१२-०९ विषय : Orientation class संचालन हुने सम्बन्धमा । प्रस्तुत विषयका सम्बन्धमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, कृष…

Result Notice & Sheet Published of MOE, Nepal Government Scholarship Seats for AFU Affiliated Private Colleges 2078.

नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छात्रवृत्ति शाखा केशरमहल, काठमाण्डौं प्रकाशित मितिः २०७८/१२ /०९ कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर अन्तर्गतका कलेजमा B.Sc. Agriculture विषयमा नि:शुल्क अध्ययनका (छात्रवृत्तिमा)…

AFU BSc Ag UDF Quota Admission Notice 2078 for Dullu, Dailekh Campus

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय कृषि संकाय डीनको कार्यालय रामपुर, चितवन, नेपाल मिति: २०७८/१२/०६ सूचना शैक्षिक सत्र २०७८/०७९ का लागि यस संकाय र अर्न्तगतका प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेजहरु, पुरन्चौर, कास्की, कपिलाकोट, सिन्धुली;…

Final Admission Notice for Remaining Seats of BSc Ag in AFU 2078.

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय कृषि संकाय डीनको कार्यालय रामपुर, चितवन, नेपाल मिति: २०७८-११-३० सूचना शैक्षिक सत्र २०७८/०७९ का लागि यस संकाय र अर्न्तगतका प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेजहरु, पुरुन्चौर, कास्की; कपिलाकोट, सिन्धुली…

BSc Ag 2078 MOE Nepal Government Scholarship Seats Notice for AFU Affiliated Private Colleges

नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छात्रवृत्ति शाखा केशरमहल, काठमाण्डौं प्रकाशित मितिः २०७८-११-२६ विएस्सी कृषि (B.Sc. Agriculture) विषयमा नि:शुल्क अध्ययनका (छात्रवृत्तिमा) लागि दरखास्त माग सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूच…

AFU BSc Ag Entrance Exam 2078 Official Merit List 2078.

AFU has published the official Merit List of BSc Ag Entrance Exam 2078. Merit Notice: Click Here Official Merit List: Click Here Also Read:  How to Get a Scholarship in PRIVATE COLLEGES of AFU for BSc Ag from MOE, Nepal Governme…

BSc Ag, AFU 2078 Entrance Exam Result Sheet and Merit List.

The answers sheets are being checked now and the Result will be published soon. Once the result is out, we will post both the Result sheet and Merit List on this same page. Also Read:   BSc Ag and BSc Horticulture, IAAS, TU 2078/…

BSc Ag, AFU 2078 Entrance Exam Date & Time Fixed Notice.

The Entrance Exam  Date and Time  is fixed now for the  BSc Ag  of AFU 2078 Session. Entrance Exam Date:  Falgun 18. Entrance Exam Starting Time:  11 a.m. Entrance Exam Center:  Faculty of Agriculture, AFU, Rampur, Chitwan. Also …

How to Find if your AFU Entrance Exam Form is Verified or Not in AFU BSc Ag Entrance Exams 2078?

सबै भन्दा पहिलो कुरा, AFU को Form Verified भयो कि नाइँ भनेर थाहा हुदैन। AFU ले Entrance Exam भन्दा २ दिन अगाडी Valid Applicants' List निकाल्छ, त्यसमा नाम आएको छ भने Exam दिन पाईन्छ नत्र List मा नाम नआए Entrance Exam दिन पाइ…

Load More Posts
That is All