New App Notice!

BSc Ag Horticulture IAAS TU Updates

BSc AG IAAS TU 2078 Predicted Merit List

BSc Ag IAAS TU 2078 PREDICTED Merit List is now available in the Help For Entrance App . We are working now on this New App and we have posted this Predicted List in this new App. How to View the BSC Ag IAAS TU 2078 PREDICTED MER…

BSC Ag, IAAS, TU 2078 Entrance Form UPDATED Notice.

त्रिभुवन विश्वविद्यालय कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालय कीर्तिपुर, काठमाडौं कृषि/वागवानी (B.Sc. Ag./Hort.) स्नातक तहमा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी थप सूचना प्रकाशित मितिः २०७८-१२-०७ कृषि/वागवानी (B.Sc.Ag./Hort.) स्न…

BSc Ag, IAAS, TU, Notice about Orientation class- Paklihawa campus, 2077-78 Batch.

त्रिभुवन विश्वविद्यालय कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान पक्लिहवा क्याम्स भैरहवा, रुपन्देही, नेपाल मिति : २०७८।०२।३० बिषय : Orientation कक्षा सम्बन्धि जरुरी सूचना ॥ प्रस्तुत बिषयमा कोभिड १९ को दोस्रो लहरको संक्रमण देशभरी बढी रहेक…

BSc AG, TU Private Colleges, MOE Nepal Government Scholarship REMAINING 1 Seat Student Nominated Notice. [ कृषि विषयको स्नातक तहमा (B.Sc. Agriculture) नि:शुल्क छात्रवृत्तिमा साधारण समूहतर्फको एक रिक्त सिटमा उम्मेदवार मनोनयन गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ]

नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छात्रवृत्ति शाखा केशरमहल, काठमाण्डौं प्रकाशित मितिः २०७८-०२-१३ विएस्सी (B.Sc. Agriculture) विषयमा निःशुल्क छात्रवृत्तिमा साधारण समूहतर्फ रिक्त एक सिटमा उम्मेदवार मनोनयन गरिएको सम्…

Notice to Apply for 1 Remaining Seat of BSc Ag, TU Private College Scholarship, MOE Nepal Government. [ कृषि विषयको स्नातक तहमा (B.Sc. Agriculture) नि:शुल्क छात्रवृत्तिमा साधारण समूहतर्फको एक रिक्त सिटमा इच्छुक वैकल्पिक उम्मेदवारबाट दरखास्त आह्वान गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त्त जरुरी सूचना ]

नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छात्रवृत्ति शाखा केशरमहल, काठमाण्डौं प्रकाशित मितिः २०७८/०२/११ त्रिवि अन्तर्गतका केही कलेजमा माग भएको विएस्सी (B.Sc. Agriculture) विषयको निशुल्क छात्रवृत्तिमा साधारण समूहतर्फ एक सि…

UPDATED Selected Students List for Scholarship in BSc Agriculture, IAAS, TU Private Colleges 2077 in Full Scholarship from MOE, Nepal Government and Notice of Further Process for Scholarship Achievement.

नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छात्रवृत्ति शाखा केशरमहल, काठमाण्डौं प्रकाशित मितिः २०७८-०२-०३   त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका केही कलेजहरूमा विएस्सी (B.Sc. Agriculture) विषयमा नि:शुल्क छात्रवृत्तिमा मनोनयनक…

Selected Students List for Scholarship in BSc Agriculture, IAAS, TU Private Colleges 2077 in Full Scholarship from MOE, Nepal Government and Notice of Further Process for Scholarship Achievement.

नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छात्रवृत्ति शाखा केशरमहल, काठमाण्डौं प्रकाशित मितिः २०७८-१-२८  त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका केही कलेजहरूमा विएस्सी (B.Sc. Agriculture) विषयमा नि:शुल्क छात्रवृत्तिमा मनोनयनका …

Load More Posts
That is All