New App Notice!

FWU Entrance Exam Notice

BSc Ag, FWU Final Entrance Exam Appearing Student's List, 2078.

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संकाय डीनको कार्यालय कैलाली, नेपाल विषय :- B.Sc. Ag. Entrance Exam को लागि योग्यता पुगेका विद्यार्थीहरुको मामावली प्रकाशित गरिएको  सूचना उपर्युक्त विषयमा सुदूरपश्चिग पिश्यविधालय कृषि विज्ञान…

Entrance Exam Final Notice and Document to Take for BSc Ag Entrance Exam in Far-Western University 2078.

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संकाय डीनको कार्यालय टीकापुर, कैलाली, नेपाल मिति :- 2078-10-18 विषय: B.Sc. Ag. को प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने बारे सूचना । उपर्युक्त विषयका सम्बन्धमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान स…

BSc Ag in Far-Western University, FWU Entrance Exam Detailed Notice 2078/79 Session.

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संकाय, डीनको कार्यालय टीकापुर, कैलाली कृषि विज्ञान संकाय प्रवेश परीक्षा/भर्ना निर्देशिका 2078. 1. जम्मा विद्यार्थी भर्ना कोटा संख्या १०० (एकसय) जना रहनेछ । 2. जम्मा विद्यार्थी भर्ना कोटा स…

BSc Agriculture Entrance Exam Notice 2078 in Far-Western University.

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय मितिः २०७८-०९-०५ विषयः स्नातक तह प्रथम सेमेष्टरमा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय अन्तर्गत व्यवस्थापन, मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, विज्ञान तथा प्रविधि, इन्जिनियरि…

BSc Ag, AFU 2077 : Official Merit List by AFU.

Official Result Sheet by AFU 2077  :-  Click Here Official Merit List BY AFU 2077 :-   Click Here Also Read :   AFU Counselling Process : Solve your All Queries  from this post! (Regarding Quota Seat Admission too). Predictio…

Load More Posts
That is All