New App Notice!

MOE Nepal Government Seats

BSc Forestry, AFU Private Campus MOE Nepal Government Scholarship Seat Selected Students List & Further Process for Admission Notice.

नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छात्रवृत्ति शाखा केशरमहल काठमाण्डौं प्रकाशित मितिः २०७८/१२/१७ सिद्धान्त क्याम्पस गैडाकोट नवलपरासी (सुस्तापूर्व) मा विएस्सी फरेष्ट्री (B.Sc. Forestry) विषयको छात्रवृत्तिमा पूर्वमनोन…

BSc Ag, AFU Affiliated Private Colleges MOE Scholarship Students List with their Colleges 2078 & Further Process for Admission Notice

नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छात्रवृत्ति शाखा केशरमहल काठमाण्डौं प्रकाशित मितिः २०७८/१२/१७ कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर अन्तर्गतका कलेजहरूमा विएस्सी (B.SC. Agriculture) विषयमा नि:शुल्क छात्रवृत्तिमा…

Result Notice & Sheet Published of BSc Forestry, MOE, Nepal Government Scholarship Seats for AFU Affiliated Private College, Siddhanta Campus 2078.

नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छात्रवृत्ति शाखा केशरमहल, काठमाण्डौं प्रकाशित मितिः २०७८-१२-१० कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरअन्तर्गत सञ्चालित सिद्धान्त क्याम्पस गैडाकोटमा B.SC. Forestry विषयमा नि:शुल्क …

Result Notice & Sheet Published of MOE, Nepal Government Scholarship Seats for AFU Affiliated Private Colleges 2078.

नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छात्रवृत्ति शाखा केशरमहल, काठमाण्डौं प्रकाशित मितिः २०७८/१२ /०९ कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर अन्तर्गतका कलेजमा B.Sc. Agriculture विषयमा नि:शुल्क अध्ययनका (छात्रवृत्तिमा)…

BSc Forestry MOE Nepal Government Scholarship Notice for Siddhanta Campus, AFU Affiliated Private College 2078.

नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छात्रवृत्ति शाखा केशरमहल, काठमाण्डौं प्रकाशित मितिः २०७८-११-२७ विएस्सी फरेष्ट्री (B.Sc.Forestry) विषयमा सिद्धान्त क्याम्पस प्रा.लि. गैंडाकोटमा नि:शुल्क (छात्रवृत्तिमा) अध्ययन गर्न …

BSc Ag 2078 MOE Nepal Government Scholarship Seats Notice for AFU Affiliated Private Colleges

नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छात्रवृत्ति शाखा केशरमहल, काठमाण्डौं प्रकाशित मितिः २०७८-११-२६ विएस्सी कृषि (B.Sc. Agriculture) विषयमा नि:शुल्क अध्ययनका (छात्रवृत्तिमा) लागि दरखास्त माग सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूच…

Notice for Selected Students in BSc AG AFU Private College MOE Scholarship Seats for filling Agreement Paper and Further Admission Process.

नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छात्रवृत्ति शाखा केशरमहल, काठमाण्डौं प्रकाशित मिति: २०७८-०५-२० कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर अन्तर्गतका कलेजहरूमा बिएस्सी (B.Sc. Agriculture) विषयमा नि:शुल्क छात्रवृत्तिम…

Selected Students List and Further Process Notice for BSc Ag Private College Scholarship seats from MOE, Nepal Government in AFU 2077-78 Batch.

नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छात्रवृत्ति शाखा, केशरमहल, काठमाण्डौं प्रकाशित मितिः २०७८-०५-१६ कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर अन्तर्गतका कलेजहरूमा विएस्सी (B.Sc. Agriculture) विषयमा नि:शुल्क छात्रवृत्ति…

REVISED Merit List of Students Applying Private College of AFU for BSc Ag Scholarship Seats from MOE, Nepal Government 20787-78.

नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छात्रवृत्ति शाखा केशरमहल, काठमाण्डौं प्रकाशित मितिः २०७८-०५-१३ कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरअन्तर्गतका कलेजमा B.Sc. Agriculture विषयमा नि:शुल्क अध्ययनका (छात्रवृत्तिमा) ल…

Merit List of Students Applying Private College of AFU for BSc Ag Scholarship Seats from MOE, Nepal Government 20787-78 and Disqualified Student's List.

नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, छात्रवृत्ति शाखा केशरमहल, काठमाण्डौं प्रकाशित मितिः २०७८-०५-०४ कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरअन्तर्गतका कलेजमा B.Sc. Agriculture विषयमा नि:शुल्क अध्ययनका (छात्रवृत्तिमा) …

Selected Students List and Further Notice for Selected Students in BSc Forestry, AFU Private College Scholarship Seats from MOE, Nepal Government.

नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छात्रवृत्ति शाखा केशरमहल, काठमाण्डौ प्रकाशित मिति: २०७८-०४-२४ सिद्धान्त क्याम्पस गैडाकोट नवलपरासी (सुस्तापूर्व) मा विएस्सी फरेष्ट्री (B.Sc. Forestry) विषयको छात्रवृत्तिमा पूर्वमनोन…

Merit List of Interested Students for Studying BSc Forestry in Siddhanta Campus, Gaidakot, AFU under MOE, Nepal Government Scholarship Scheme Seats. (सिद्धान्त क्याम्पस गैडाकोट नवलपरासी (सुस्तापूर्व) मा वि‍एस्सी फरेष्ट्री B.Sc. Forestry विषयमा नि:शुल्क छात्रवृत्तिमा आवेदन दिएका उम्मेदवारहरूको योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गरिएको)

नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छात्रवृत्ति शाखा केशरमहल, काठमाण्डौं प्रकाशित मिति: २०७८-०४-१८ सिद्धान्त क्याम्पस गैडाकोट नवलपरासी (सुस्तापूर्व) मा विएस्सी फरेष्ट्री (B.Sc. Forestry) विषयमा निःशुल्क छात्रवृत्तिमा…

Load More Posts
That is All