New App Notice!

Scholarship Links

BSc AG IAAS TU 2078 Predicted Merit List

BSc Ag IAAS TU 2078 PREDICTED Merit List is now available in the Help For Entrance App . We are working now on this New App and we have posted this Predicted List in this new App. How to View the BSC Ag IAAS TU 2078 PREDICTED MER…

BSc Forestry, AFU Private Campus MOE Nepal Government Scholarship Seat Selected Students List & Further Process for Admission Notice.

नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छात्रवृत्ति शाखा केशरमहल काठमाण्डौं प्रकाशित मितिः २०७८/१२/१७ सिद्धान्त क्याम्पस गैडाकोट नवलपरासी (सुस्तापूर्व) मा विएस्सी फरेष्ट्री (B.Sc. Forestry) विषयको छात्रवृत्तिमा पूर्वमनोन…

BSc Ag, AFU Affiliated Private Colleges MOE Scholarship Students List with their Colleges 2078 & Further Process for Admission Notice

नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छात्रवृत्ति शाखा केशरमहल काठमाण्डौं प्रकाशित मितिः २०७८/१२/१७ कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर अन्तर्गतका कलेजहरूमा विएस्सी (B.SC. Agriculture) विषयमा नि:शुल्क छात्रवृत्तिमा…

BSc Forestry, IOF, TU Pokhara & Hetauda Campus 2nd Admission List & Admission Notice.

त्रिभुवन विश्वविद्यालय वन विज्ञान अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालय मिति: २०७८-१२-१३ स्नातक तह (वन विज्ञान) शैक्षिक सत्र २०७८-८२ मा भर्नाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको साधारण सिट तथा साधारण समावेशी सिटमा भर्ना सम्बन्धि सूचना यस वन …

BSc Forestry, IOF, TU Campus Selection Notice 2078 for Remaining Seats Admission

त्रिभवन विश्वविद्यालय वन विज्ञान अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालय मिति : २०७८-१२-११ स्नातक तह (शैक्षिक सत्र २०७८/८२) मा भर्नाको लागि क्याम्पस छनौट गर्ने सम्बन्धी सूचना यस वन विज्ञान अध्ययन संस्थानको शैक्षिक सत्र २०७८।०८२ स्नातक तह फ…

BSc Ag, Pakhribas, Dhankuta Campus, AFU Orientation Notice for 2078 Batch.

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय कृषि संकाय प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेज पाखिवास,धनकुटा, नेपाल मिति: २०७८-१२-०९ विषय : Orientation class संचालन हुने सम्बन्धमा । प्रस्तुत विषयका सम्बन्धमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, कृष…

BSc Forestry, KAFCOL 2078 Admission Notice & Merit List for Admission

काठमाडौं फरेष्ट्री कलेज स्थापनाः २०६२ मिति: २०७८-१२-१० फरेष्ट्री स्नातक तहमा भर्ना सम्बन्धी सूचना उपरोक्त सम्बन्धमा श्री वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, पोखराले शैक्षिक सत्र २०७८-२०८२ का लागि लिएको प्रवेश परीक्षाको मिति २०७७११।२३ गते …

Result Notice & Sheet Published of MOE, Nepal Government Scholarship Seats for AFU Affiliated Private Colleges 2078.

नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छात्रवृत्ति शाखा केशरमहल, काठमाण्डौं प्रकाशित मितिः २०७८/१२ /०९ कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर अन्तर्गतका कलेजमा B.Sc. Agriculture विषयमा नि:शुल्क अध्ययनका (छात्रवृत्तिमा)…

BSC Ag, IAAS, TU 2078 Entrance Form UPDATED Notice.

त्रिभुवन विश्वविद्यालय कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालय कीर्तिपुर, काठमाडौं कृषि/वागवानी (B.Sc. Ag./Hort.) स्नातक तहमा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी थप सूचना प्रकाशित मितिः २०७८-१२-०७ कृषि/वागवानी (B.Sc.Ag./Hort.) स्न…

AFU BSc Ag UDF Quota Admission Notice 2078 for Dullu, Dailekh Campus

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय कृषि संकाय डीनको कार्यालय रामपुर, चितवन, नेपाल मिति: २०७८/१२/०६ सूचना शैक्षिक सत्र २०७८/०७९ का लागि यस संकाय र अर्न्तगतका प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेजहरु, पुरन्चौर, कास्की, कपिलाकोट, सिन्धुली;…

Notice for Campus Priority Selection, 2nd List for those Students passing BSc Forestry, IOF, TU 2078 Entrance Exams.

त्रिभुवन विश्वविद्यालय वन विज्ञान अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालय मिति : २०७८-११-३० स्नातक तह (शैक्षिक सत्र २०७८/0८२) मा भर्नाको लागि छानिएका परीक्षार्थीहरूले क्याम्पस छनौट गर्ने सम्बन्धी सूचना यस वन विज्ञान अध्ययन संस्थानको शैक्षि…

BSc Forestry, IOF, TU 2078: 1st General Seats & General Quota Seats Admission List & Notice for Pokhara and Hetauda Campus.

त्रिभुवन विश्वविद्यालय वन विज्ञान अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालय पोखरा मिति : २०७८/११।३० स्नातक तह (वन विज्ञान) शैक्षिक सत्र २०७८/२०८२ मा भर्नाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको साधारण सिट तथा साधारण समावेशी सिटमा (General Seat &…

Final Admission Notice for Remaining Seats of BSc Ag in AFU 2078.

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय कृषि संकाय डीनको कार्यालय रामपुर, चितवन, नेपाल मिति: २०७८-११-३० सूचना शैक्षिक सत्र २०७८/०७९ का लागि यस संकाय र अर्न्तगतका प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेजहरु, पुरुन्चौर, कास्की; कपिलाकोट, सिन्धुली…

BSc Forestry, AFU 2078 5th Counselling Notice for Remaining Seats.

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय वन विज्ञान संकाय डीनको कार्यालय हेटौंडा, मकवानपुर मिति: २०७८-११-२९ शैक्षिक सत्र २०७८-२०८२ मा यस वन विज्ञान संकाय, हेटौडा & मकवानपुर र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेज, कटारी-उदयपुरमा सञ्चालन ह…

Load More Posts
That is All