New App Notice!

BSc Forestry FOF AFU Updates

BSc Forestry, AFU Private Campus MOE Nepal Government Scholarship Seat Selected Students List & Further Process for Admission Notice.

नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छात्रवृत्ति शाखा केशरमहल काठमाण्डौं प्रकाशित मितिः २०७८/१२/१७ सिद्धान्त क्याम्पस गैडाकोट नवलपरासी (सुस्तापूर्व) मा विएस्सी फरेष्ट्री (B.Sc. Forestry) विषयको छात्रवृत्तिमा पूर्वमनोन…

Result Notice & Sheet Published of BSc Forestry, MOE, Nepal Government Scholarship Seats for AFU Affiliated Private College, Siddhanta Campus 2078.

नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छात्रवृत्ति शाखा केशरमहल, काठमाण्डौं प्रकाशित मितिः २०७८-१२-१० कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरअन्तर्गत सञ्चालित सिद्धान्त क्याम्पस गैडाकोटमा B.SC. Forestry विषयमा नि:शुल्क …

BSc Forestry, AFU 2078 5th Counselling Notice for Remaining Seats.

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय वन विज्ञान संकाय डीनको कार्यालय हेटौंडा, मकवानपुर मिति: २०७८-११-२९ शैक्षिक सत्र २०७८-२०८२ मा यस वन विज्ञान संकाय, हेटौडा & मकवानपुर र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेज, कटारी-उदयपुरमा सञ्चालन ह…

BSc Forestry MOE Nepal Government Scholarship Notice for Siddhanta Campus, AFU Affiliated Private College 2078.

नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छात्रवृत्ति शाखा केशरमहल, काठमाण्डौं प्रकाशित मितिः २०७८-११-२७ विएस्सी फरेष्ट्री (B.Sc.Forestry) विषयमा सिद्धान्त क्याम्पस प्रा.लि. गैंडाकोटमा नि:शुल्क (छात्रवृत्तिमा) अध्ययन गर्न …

Load More Posts
That is All